מיד תוכלו לשלוח את הברכה שבחרתם ולהפתיע ב-ע-נ-ק-!

בס"ד

תאריך

כותרת

שיגדל להיות טוב לב, יפתח לו זהות

שיצחק, שישכיל, שילמד מכל טעות

שישמור על הבריאות, שישמור גם על הכושר

שיינק מכם ערכים ואתם ממנו אושר

סיומת

transparentImage
רוצה לשנות משהו בתוכן הברכה? עריכת מלל
רוצה להוסיף תמונה אישית לברכה? הוספת תמונה