מיד תוכלו לשלוח את הברכה שבחרתם ולהפתיע ב-ע-נ-ק-!

Click or drag a file to this area to upload.
כאן ניתן לצרף תמונה לברכה

בס"ד

תאריך

כותרת

אין צורך לציין זאת, אתם וודאי מתרגשים

דקל נולד – נוצרו חיים חדשים

מצ"ב איחול גדול שלו כולנו מקווים:

שתגדלוהו למצוות, לחופה ולמעשים טובים!

סיומת

transparentImage
רוצה לשנות משהו בתוכן הברכה? עריכת מלל
רוצה להוסיף תמונה אישית לברכה? הוספת תמונה