מיד תוכלו לשלוח את הברכה שבחרתם ולהפתיע ב-ע-נ-ק-!

בס"ד

תאריך

כותרת

מעשה בנקודה – נקודה לדיון בנושא של לידה

שחתה עם הזרם – עברה כל מיון שבוצע בקפידה

ובעוד עמיתיה מזיעים ושוחים

התמקמה והמתינה… תשעה ירחים

חלפו הימים, גדלה הנקודה

הרגישה צפיפות ומעט לכודה

עצמאית ונחושה, כבר לא זקוקה למחסה

ראתה תעלה ועשתה מעשה

מנקודה לתינוק – היא פגשה את הוריה

תם הפרולוג, אך התחילו חייה 🙂

סיומת

transparentImage
רוצה לשנות משהו בתוכן הברכה? עריכת מלל
רוצה להוסיף תמונה אישית לברכה? הוספת תמונה