הזמנה לחתונה

ברכות-לחתונה

הזמנה לחתונה – מקומות נפלאים

"אם יוצאים מגיעים למקומות נפלאים"
קבע נחרצות ד"ר סוס
אל שטח פתוח, חיים מלאים
בעיקר לא חשים כל פספוס
ד"ר סוס לא ציין זאת אך החיים מתמלאים
ואפילו ואן גוך זאת שומע ?
אם יוצאים למקומות עם אנשים נפלאים
פי 10, אפילו פי 100!

תצאו איתנו?