הזמנה לחתונה

ברכות-לחתונה

הזמנה לחתונה דתית כדת משה וישראל

דויד ושיר זה השם,
"טרויה" זה המקום
חתונה זה האירוע,
8/10/2020 זה היום
ולמי ששואל?
חתונה כדת משה וישראל

נשמח שתצטרפו אלינו לחגיגות!