הבלוג של גריטייר

הבלוג-שלנו

סודות הגימטריה

נכנס יין, יצא סוד.

זהו ניב מוכר מהתלמוד, וכמובן שמאוד הגיוני

אבל, הניב הזה מסתיר עוד פרט קטן בחובו – 

הערך הגימטרי של יין וסוד זהה (70)

האם יש לכך משמעות? את הפרשנות נשאיר לכם

גימטריה היא שיטה לחישוב ערך מספרי של מילים וביטויים

על ידי מפתח המתאים לכל אות ערך מספרי אחר.

סכום כל הערכים של האותיות יוצר את הערך הגימטרי של המילה או הביטוי.

יש הרואים בגימטריה שעשוע בלבד ויש המחפשים בגימטריה סודות בפסוקים ומשמעות מיסטית.

מספר שיטות לחישוב ערך גימטרי של ביטויים:

גימטריה קלאסית

השיטה הנפוצה היותר לחישוב ערכים גימטריים.

בשיטה זו, לאותיות הסופיות יש את אותו ערך גימטרי כמו למקבילותיהן שאינן סופיות.

גימטריה קטנה

בשיטה זו, הערך הגימטרי של האותיות מתבסס על ערכי הגימטריה הקלאסית

אך עם הורדת האפסים מערכי האותיות בחישוב הרגיל.

שיטה זו מהווה את הבסיס לחישובים נומרולוגים.

גימטריה אותיות סופיות

ערכי האותיות כערכיהן על פי הגימטריה הקלאסית, אך לאותיות הסופיות יש ערכים שונים.

ך = 500, ם = 600, ן = 700, ף = 800, ץ = 900

גימטריה מילוי אותיות

בשיטה זו, לכל אות יש ערך גימטרי כערך השם המלא של האות.

לדוגמא: האות י' נהגית כ – יוד ולכן ערכה הוא 10+6+4=20

גימטריה מספר מרובע

על פי שיטה זו, הערך הגימטרי של המילה או הביטוי הוא כסכום הערכים הריבועיים של האותיות.

אם אבדו לכם הרעיונות בזמן כתיבת ברכה, הכנת הרצאה או נאום,

תוכלו להיעזר במחשבון הגימטריה שלנו על מנת לתבל את הקטע שלכם

ולשלב בו קצת מספרים ומשמעויות נסתרות.

למחשבון הגימטריה >>

חישוב-גימטריה