הבלוג של גריטייר

הבלוג-שלנו

חה חה חה

צ'ארלי צ'אפלין סיפר בדיחה

כל הקהל צחק: "חה חה חה"

נרגע הקהל והמשיך להיות קשוב

צ'ארלי צ'אפלין סיפר אותה שוב

הפעם הקהל כבר היה יותר נחרץ

צחקו רק מעטים, מין גיחוך קל מאולץ

צ'ארלי צ'אפלין גם הוא, גיחך חרישית

וסיפר אותה שוב – פעם שלישית!

שקט באולם, ובשביל הפרוטוקול

רק אדם אחד בודד – המשיך לצחוק בקול

:חשב צ'ארלי צ'אפלין ופנה לקהל

"אם לא צחקתם בשלישית" הוא המשיך ושאל

"אז מדוע אם כן, זה כל כך חשוב…

לדאוג מאותן הצרות שוב ושוב?!"

תדאגו פחות.

תצחקו יותר.