הבלוג של גריטייר

הבלוג-שלנו

אהבת חינם

מסיכה
הגיינה
ריחוק חברתי

סוף העולם
הגיע הנה?
המשבר אמיתי

הנחיות
וסגרים
מציאות עגומה

כמו חיות
בכלובים
בלי נווט, בלי דוגמה

יש שמאל
יש ימין
ובעיקר אין גואל

האחד מפגין
אז האחר מתפלל

הקורונה רק הגיעה
להדגיש מה שעצוב

היא אינה הבעיה!
היא תחלוף תוך זמן קצוב

והחיסון?
הוא פשוט
היישום: מיידי

אהבת חינם
וכבוד ההדדי…