מיד תוכלו לשלוח את הברכה שבחרתם ולהפתיע ב-ע-נ-ק-!

Click or drag a file to this area to upload.
כאן ניתן לצרף תמונה לברכה

בס"ד

תאריך

כותרת

"שיגדל למעשים טובים ויושר" – וודאי שמעתם לא פעם

ועוד כהנה וכהנה, אימרות שגורות עם טעם

ואני אומר: תנו לו לגדול!

שישגה, שיטעה, רק היו שם למחול

מיליון טעויות, מכאן עד השמיים

עם כוכבית אחת קטנה:

שישכיל לא לטעות אותה טעות פעמיים

סיומת

transparentImage
רוצה לשנות משהו בתוכן הברכה? עריכת מלל
רוצה להוסיף תמונה אישית לברכה? הוספת תמונה