מיד תוכלו לשלוח את הברכה שבחרתם ולהפתיע ב-ע-נ-ק-!

Click or drag a file to this area to upload.
כאן ניתן לצרף תמונה לברכה

בס"ד

תאריך

כותרת

שיקיף את העולם ויהיה מוקף באוהביו

שיטפס על כל סולם ויצלח את כל שלביו

שישאף, שיצחק, שיעניק ללא תנאים

שיהיה קטן רק בגילו, אך גדול מהחיים

סיומת

transparentImage
רוצה לשנות משהו בתוכן הברכה? עריכת מלל
רוצה להוסיף תמונה אישית לברכה? הוספת תמונה