מיד תוכלו לשלוח את הברכה שבחרתם ולהפתיע ב-ע-נ-ק-!

בס"ד

תאריך

כותרת

אאחל שיגדל בבריאות איתנה

שיתאים את עצמו למציאות משתנה

שיידע לוותר אך יהיה דעתן

שיקסים הבנות (לפחות מרביתן)

וחשוב לא פחות, אעלה גם על כתב

שיזכה לאהוב ויהיה נאהב

ברכות ללידת הגוזל!

סיומת

transparentImage
רוצה לשנות משהו בתוכן הברכה? עריכת מלל
רוצה להוסיף תמונה אישית לברכה? הוספת תמונה