מיד תוכלו לשלוח את הברכה שבחרתם ולהפתיע ב-ע-נ-ק-!

בס"ד

תאריך

כותרת

שיצמח לגדולות, יצליח וישאף

שיפרק כל אתגר בדרכו לו נחשף

ושיראה בו כאמצעי נוסף

לכבוש עוד פסגה ולהעלות את הרף

להישגים חדשים ואינספור התנסויות

בדרך להפוך לכל מה שירצה להיות

סיומת

transparentImage
רוצה לשנות משהו בתוכן הברכה? עריכת מלל
רוצה להוסיף תמונה אישית לברכה? הוספת תמונה