הזמנה לברית ולבריתה

ברכה-ללידה
ברכה-לברית

הזמנה לטקס ברית מילה דתי – מצוות המילה

בס״ד
"זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם
ובין זרעך אחריך המול לכם כל זכר"
כך נצוטט הפסוק מהכתובים
וטקס המילה בו נזכר

ולכבוד הצטרפותו של בן זכר
אנחנו גם מצווים
לקיים את מצוות המילה
עם כל מנהג שנדרש בכתובים

לחוקק את הקשר עם הקב״ה
בטקס גישמי מול כולם
בברית שמייחדת את כולנו
משאר עמי העולם

מקווים לראותכם בעז״ה
קבלו נא הזמנתנו הדלה
״אשר קדשנו במצוותיו
וציוונו על המילה״