ברכות ליום הולדת באנגלית – מתכון לחיים טובים

Stay happy and healthy
That's life's recipe to add many years
Remain focused on your goals
Not on your fears

Stick with the positives
And let the negatives disappear
And may the only thing to stop your smile
🙂 Be your ears

!Happy Birthday