ברכה קצרה ליום הולדת באנגלית – איחולים חשובים

For Your Birthday Adam

Regular day
Or Special Celebration
There's one thing
That I found worth to mention

Always remain exactly
As healthy and happy as you are
It's the best thing I can wish you
!And the most important by far

!Celebrate On