ברכה קצרה באנגלית – יום הולדת

30 birthdays have gone by

30 years to which you waive goodbye

Celebrate today with happiness and ease

!And here's to many more 30's like these

!Wishing you all the best