ברכה באנגלית ליום הולדת – סיבה למסיבה

Today is not just
Another ordinary day
It contains a juicy detail
Pretty much stashed away

!It's your birthday
Not every day you turn 38
This is definitely a reason
!For all of us to celebrate