מיד תוכלו לשלוח את הברכה שבחרתם ולהפתיע ב-ע-נ-ק-!

בס"ד

תאריך

כותרת

מי ייתן ו… יודע מה? עזוב

נראה לי דווקא שעל דעת הרוב

הכישרון שבך מספיק מכובד:

אתה תתן בעצמך ותצליח לבד!

בעודך נותן ומצליח ומגשים וחוגג

אנחנו רק נצפה – ומהצד נתמוגג 🙂

מזל טוב ליום הולדתך

סיומת

transparentImage
רוצה לשנות משהו בתוכן הברכה? עריכת מלל
רוצה להוסיף תמונה אישית לברכה? הוספת תמונה