מיד תוכלו לשלוח את הברכה שבחרתם ולהפתיע ב-ע-נ-ק-!

בס"ד

תאריך

כותרת

אמאל'ה, ממרום שנותייך בטח כבר הבחנת

שלמרות שעברה שנה, ובספירת הימים הזדקנת

60 הוא רק מספר, לא סממן

לאופיו של אדם או לכל הטוב בו ניחן

אוהבים אותך, המשפחה

סיומת

transparentImage
רוצה לשנות משהו בתוכן הברכה? עריכת מלל
רוצה להוסיף תמונה אישית לברכה? הוספת תמונה