מיד תוכלו לשלוח את הברכה שבחרתם ולהפתיע ב-ע-נ-ק-!

בס"ד

תאריך

כותרת

ויקיפדיה מגדירים "מזל", כך לנקודת ראותם:

"כינוי למאורעות המתרחשים באופן אקראי, מבלי שלאדם תהיה שליטה על התרחשותם"

וכשהמאורע חיובי כך על דעת הרוב

נוהגים לצרף ל"מזל" את ה"טוב"

אז אאחל כך לבסוף, על פי אותו ערך

רק תדאג לכוונו, שלא יסטה מהדרך 🙂

סיומת

transparentImage
רוצה לשנות משהו בתוכן הברכה? עריכת מלל
רוצה להוסיף תמונה אישית לברכה? הוספת תמונה